Har ni koll på vem som är vem i Sångsällskapets styrelse? Om inte, kika här nedan!

  • Ann-Britt Werner – Körledare
  • Anna-Karin Lidström – Ordförande
  • Mikael Olsson – Vice ordförande
  • Rikard Gustavsson – Kassör
  • Anders Larsson – Sekreterare
  • Heléne Ottosson – Vice sekreterare
  • Bertil Westergren – Ledamot
  • Annika Klint – Ledamot
  • Weronica Darius – Ledamot